Verenigingsmanager

Home/Verenigingsmanager
Verenigingsmanager 2023-03-25T14:49:11+01:00

De verenigingsmanager bij Impala is Marjolein de Vries. Zij zorgt voor de dagelijkse coördinatie. Zij is bereikbaar via mail: marjolein@gvimpala.nl of telefonisch via 06-28946024.

De verenigingsmanager

De verenigingsmanager van Impala heeft een verbindende, organiserende en initiërende rol. Naast het aansturen van de dagelijkse gang van zaken is de verenigingsmanager het gezicht van de vereniging. Hij/zij is altijd gericht op samenwerken met een open en uitnodigende wijze van communiceren. Hij/zij heeft daadkracht om initiatieven en de professionalisering te laten slagen.

De verenigingsmanager heeft een initiërende rol met betrekking tot het ontwikkelen van de aan te bieden activiteiten (ook overdag)in het brede kader van Sport & Bewegen om de vereniging door te kunnen laten groeien naar minimaal 600 leden. Als trainingscoördinator vervult hij/zij een belangrijke rol in het op te stellen technische beleidsplan en het werven, opleiden en coachen van kader. Daar waar mogelijk/nodig geeft de verenigingsmanager zelf ook trainingen/lessen.

Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het vrijwilligers- en personeelsbeleid en de bezetting van de commissies. De verenigingsmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligers- en personeelsbeleid. Hij/zij neemt niet het werk van de vrijwilligers over maar bevordert dat de vrijwilligers geworven worden en zo goed mogelijk en met plezier functioneren in een optimale verenigingsstructuur. Daar waar nodige kennis en kunde voor de vereniging mist zoekt hij/zij andere samenwerkingsverbanden.

De verenigingsmanager wordt in de operationele uitvoering ondersteund door het kader (vrijwillig/betaald) en diverse commissies, waaronder de Technische Commissie, de Accommodatiecommissie, commissie PR & Communicatie en Sponsorcommissie.

Binnen de beleidskaders (vastgesteld door het Bestuur) van Impala is de verenigingsmanager verantwoordelijk voor:

 • De operationele organisatie;
 • Coördinatie van trainingen;
 • Toezicht op de juiste uitvoering van het Technisch beleidsplan;
 • Werven, opleiden en coachen van kader;
 • Verbreding van het aanbod beweegactiviteiten;
 • Het beheer van de Turnhal en de toestellen;
 • Afstemming met Commissies en Bestuur;
 • Afstemming en samenwerking met verenigingen, scholen en andere (o.a. welzijn) instanties;

 Positie, taken en rollen

 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verenigingsactiviteiten;
 • rapporteert periodiek aan het Dagelijks Bestuur;
 • zorgt voor afstemming met de diverse operationele commissies van Impala en houdt toezicht op het optimaal functioneren van deze commissies;
 • ontwikkelt i.s.m. de Technische Commissie het technisch beleidsplan afgestemd op het verenigingsbeleid;
 • ontwikkelt het vrijwilligersbeleid, doet voorstellen tot verbetering aan het bestuur en voert deze uit;
 • is verantwoordelijke voor de indeling van de zaalruimte, organisatie trainingen en de indeling van het vrijwillig technisch kader;
 • treedt op als trainingscoördinator;
 • voert (eventueel samen met een bestuurslid) functionering- en beoordelinggesprekken met het kader;
 • onderhoudt en evalueert de inhoud van het verenigingshandboek en de informatie boekjes van de diverse disciplines;
 • draagt bij aan het samenstellen van de begroting en het vaststellen van het budget voor de uitvoering van vrijwilligerstaken en commissies;
 • houdt de uren van de ingezette leiding bij en stemt dit af met de penningmeester/Sportkader;
 • onderhoudt contacten met verenigingen, onderwijs en gemeentelijke instellingen;
 • zorgt voor afstemming met het (dagelijks) bestuur van Impala en de diverse commissies;
 • creëren van verbindingen met scholen, verenigingen en zorg/welzijnsorganisaties.