Vertrouwenspersoon

Home/Organisatie/Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon 2023-06-05T20:17:42+02:00

Vertrouwenspersoon

Wij willen graag dat iedereen zich prettig voelt bij ons en op een fijne manier met elkaar omgaat. Daarom hebben wij omgangsregels gemaakt voor een open, leuke en veilige sfeer. Voor de leiding hebben wij ook nog gedragsregels opgesteld over hoe zij met kinderen en jongeren om moeten gaan. Van iedereen die onze vereniging bezoekt (begeleiders, vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers) verwachten wij dat zij zich aan de omgangsregels houden die hieronder zijn opgeschreven.
Wij vinden afspraken over hoe wij met elkaar omgaan belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling accepteren. Denk hierbij aan pesten, roddelen, machtsmisbruik, discriminatie of (seksueel) intimiderend gedrag of opmerkingen.
Natuurlijk kunnen wij niet alle zaken die kwetsend voor iemand kunnen zijn in regels verwoorden, dan zouden het er te veel worden. Maar de onderstaande regels maken heel duidelijk hoe wij met elkaar om willen gaan binnen Impala en wat voor soort gedrag wij niet willen.
Iedereen is anders, maar iedereen telt mee. Ook als iemand zich anders gedraagt of er anders uitziet, behandel je hem/haar met respect.

Vertrouwenspersoon

Binnen Impala is Marieke van Kampen als vertrouwenspersoon aangesteld en is er beschreven hoe (vermoedens van) misbruik moeten worden gemeld.

Neem contact op met Marieke van Kampen.

Wat zijn mogelijke signalen dat er sprake kan zijn van ongewenst gedrag?

Gedragsveranderingen bij je kind, zoals een duidelijke afname van het enthousiasme en plezier in activiteiten bij onze vereniging, kunnen een signaal zijn dat er iets aan de hand is. Het kan hierbij gaan om een tijdelijk ‘dipje’ in de gemoedstoestand, maar dit soort veranderingen kunnen ook duiden op vervelende ervaringen. Soms vertellen kinderen zelf dat er iets gebeurt dat ze niet prettig vinden. Andere kinderen geven weer signalen via lichamelijke klachten. Het is van belang dat je dergelijke signalen serieus neemt en in een gesprek met je kind onderzoekt wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk óók onze verantwoordelijkheid, maar als ouders zie je zoiets waarschijnlijk het eerst.

Wat kun je als ouder doen?

Als ouder kun je een actieve rol vervullen bij het voorkómen en vroegtijdig signaleren van ongewenste situaties. Dat kan door met je kind hierover te praten en het stellen van eigen grenzen. Daarnaast kun je door actief betrokken te zijn bij (sport) activiteiten van je kind een bijdrage leveren aan een veilig klimaat en de juiste omgangsvormen.

Vragen, twijfels, klachten

Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten. Als je bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen in het gedrag van je kind vragen hebt waarop je geen antwoord weet, neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon.

Heb je vermoedens dat je kind seksueel wordt misbruikt?

Wij willen onze ogen niet sluiten voor het feit dat seksueel misbruik overal voorkomt waar mensen samenkomen ondanks preventieve maatregelen. Meld het zo spoedig mogelijk bij de vertrouwenspersoon, zij bekijkt samen met jou wat er mogelijk aan de hand kan zijn en welke stappen kunnen worden ondernomen. Impala kan in dergelijke gevallen eventueel ook contact opnemen met vertrouwenspersonen uit andere organisaties (GGD, KNGU) om te kunnen bepalen wat de beste handelswijze is.

Veel grenzen in het contact tussen begeleiders en pupillen binnen de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen zijn betrokkenheid en lichamelijk contact voorwaarden om te groeien. Maar er is wel een duidelijke grens en dat is dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong) volwassen begeleiders en kinderen die bij ons komen sporten, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij voor mensen die binnen onze vereniging met kinderen of jongeren werken een gedragscode opgesteld. Hierin staat wat begeleiders moeten doen om te zorgen voor een veilige sfeer om (seksueel) misbruik te voorkomen.

Wij vragen iedereen die bij ons vrijwilligerswerk doet en hierbij in contact komt met kinderen en jongeren (als technisch leiding, assistent, stagiair(e)of als bestuurslid) onderstaande gedragscode te ondertekenen. Hiermee wordt verklaard dat zij de gedragscode kennen en niet tegen deze code zullen handelen.

U kunt zich ook wenden tot een vertrouwenspersoon van NOC*NSF.

Vertrouwenspersonen NOC*NSF

Hier kun je je verhaal kwijt als slachtoffer/ beschuldigde en ontvang je advies en ondersteuning. Ook voor vragen & advies kun je terecht bij de hulplijn. Je kunt ons mailen (vertrouwenscontactpersonen@kngu.nl ) of bellen (Henriët van der weg 06-22663522 / Monique Streefkerk 06-21410802)

Centrum Veilige Sport

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie.

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport.

Medewerkers van het Centrum Veilige Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Centrum Veilige Sport. Medewerkers van het Centrum Veilige Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het Centrum Veilige Sport is bereikbaar via:
0900-202 55 90 en centrumveiligesport@nocnsf.nl