Sponsoring

Home/Informatie/Sponsoring
Sponsoring 2018-11-15T14:08:05+01:00

Hoe kan ik Gymnastiekvereniging Impala sponsoren?

Sportsponsoring: sympathieke dynamiek

Sportsponsoring is een zeer sympathiek instrument waarmee u uw communicatiestrategie kunt ondersteunen. Het stelt u immers in staat om uw bedrijfsnaam, product, of dienst dynamisch te presenteren, terwijl u tevens een belangrijke rol speelt als supporter van uw favoriete sportclub. Er is sprake van een wederzijds voordeel. Daarom hebben wij een uitgebreid, structureel en flexibel sponsorbeleid ontwikkeld dat uitgaat van uw én onze belangen.

“Give to get”

Het sponsorbeleid beoogt een samenwerking waarbij zowel u als GV Impala voordeel behalen. Om dat te bereiken gaan we graag met u in gesprek. We horen graag van u welke communicatiedoelen u wilt bereiken met sportsponsoring, zodat we gezamenlijk de best passende optie kunnen kiezen ontwikkelen. Op basis van de gekozen optie krijgt u een bepaalde sponsorstatus. Hieraan koppelen wij een basispakket van tegenprestaties die u van ons mag verwachten.

Sponsormogelijkheden

GV Impala heeft haar sponsors diverse communicatieve uitingen te bieden. Als sponsor kunt u een keuze maken uit de diverse pakketten of, indien daar behoefte aan is, individueel een eigen pakket samenstellen.

Op onze contracten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Sponsorbijdragen zijn voor het bedrijfsleven fiscaal aftrekbaar;
  • Alle afspraken worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst;
  • Alle contracten zijn meerjarig;
  • Drie maanden voor het aflopen van het contract krijgt de sponsor een verlenging aangeboden, tegen het dan geldende tarief;
  • Het contract kan tegen het verstrijken van de duur van het contract schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door de sponsor worden opgezegd.
  • De prijs voor het maken van de borden en vlaggen in niet bij de prijs inbegrepen

Afbeelding4

Alle sponsormogelijkheden kunnen wijzigen i.v.m. mogelijke afspraken met een hoofd- en halsponsor. Elke individuele sponsoring afspraak die eventueel conflicterend is met een mogelijke hoofd- en halsponsor zal dan als nodig blijkt met zorg en aandacht worden afgewikkeld. 

Ook giften aan GV Impala zijn en blijven altijd welkom. 

Van harte welkom!

Wij kijken er naar uit u te verwelkomen als sponsor van GV Impala. Dankzij sponsoring kunnen we
financiële ruimte creëren om invulling te geven aan het beleid van GV Impala. Samen kunnen wij GV Impala die extra ruimte geven om door te groeien naar de positie waar GV Impala thuis hoort.
Sponsoring in welke vorm dan ook is bij GV Impala mogelijk. Het sponsorvisie is een groeidocument
dat jaarlijks aangepast wordt. Diverse nieuwe initiatieven en andere vormen van sponsoring zullen dan toegevoegd worden. Te denken valt aan reclamebordsponsors en ingangsponsors.
Ook uw ideeën zijn van harte welkom.

Klik hier voor een overzicht van onze sponsoren!
Klik hier voor de Impala sponsor folder
Klik hier voor de sponsorvisie

Wilt u meer weten of een afspraak?

mail naar: sponsor@gvimpala.nl

Kent u mensen of bedrijven die een bijdrage kunnen leveren? Deel deze pagina!

Van Assum Delft en AFAS op de foto met de selecties

Onze sponsoren