Contributie

Home/Informatie/Contributie
Contributie 2023-08-25T13:36:15+02:00

Contributie

De contributie bij Impala is opgebouwd uit een basisbedrag (het lidmaatschap) en een een lesuur per week. Extra lesuren worden volgens het uurtarief doorbelast. Bondscontributie is een jaarlijks verplicht bedrag en zit in het lidmaatschap. Inschrijfgeld wordt eenmalig bij aanvang van het lidmaatschap betaald.

Contributietarieven

Seizoen 2023/2024 (01 september 2023 t/m 30 juni 2024), de contributie per seizoen bedraagt:

Voor alle disciplines

Seizoen 2023-2024Contributie Totaal
Lidmaatschap Junior leden (t/m 15 jaar) incl. 1 lesuur€ 24,50 per maand€245,00 per jaar
Lidmaatschap Senior leden (vanaf 16 jaar) incl. 1 lesuur€ 25,00 per maand€250,00 per jaar
Lidmaatschap 50+ leden incl. 1 lesuur€ 24,30 per maand€243,00 per jaar
Inschrijfgeld (bij inschrijven)eenmalig € 10,00,-
Per extra lesuur (60 min)€ 12,50 per maand

Bij Impala heeft een seizoen 10 maanden. Voor een heel jaar betaald u dus 10 keer de maand contributie.

Deze bedragen zijn inclusief bondscontributie

Proeflessen

Impala vindt het belangrijk dat leden met plezier naar de lessen komen. Om te ontdekken of gymnastiek, turnen of free runnen leuk is, mag men vrijblijvend deelnemen aan 2 proeflessen. Dit zijn normale lessen waarbij het nieuwe lid in de groep meedoet. Indien men na de proeflessen ontdekt dat dit het toch niet helemaal is, zijn er verder geen kosten aan verbonden. Indien men besluit lid te worden dan wordt het lidmaatschap gestart en gefactureerd vanaf de datum dat men aangeeft lid te willen worden.

Verrekening van de contributie

De contributie is gebaseerd op 10 maanden les (met uitzondering vakanties basisonderwijs gemeente Leusden) en wordt in 10 incasso termijnen afgeschreven. Indien u later het lidmaatschap aanvaardt, dan zal de contributie over de nog te genieten lessen worden gefactureerd. Voor kleuters geldt dat als zij gaan zwemmen er tussentijds kan worden opgezegd of worden opgeschort totdat zwemlessen afgerond zijn.

De bondscontributie draagt Impala af aan de bond (KNGU). Dit bedrag zit in de verenigingscontributie. Bondscontributie wordt door de bond elk seizoen bepaald en geheven.

Opzeggen

Opzeggen kan per 1 januari en 1 juli. De opzegging dient dan voor 15 december of voor 31 mei binnen te zijn. Opzegging dient schriftelijk/per mail of via dit formulier. Bij opzegging voor buiten deze termijn vindt geen restitutie van contributie plaats, de betalingsplicht voor het volledige seizoen blijft bestaan. In de selectie groepen is het niet mogelijk om tussentijds op te zeggen. Hier blijft de betaalplicht voor een volledig seizoen (10 maanden) staan. Voor selecties is de opzegdatum enkel 1 juli.

De wedstrijdkosten (selecties en wedstrijdgroepen) voor de wedstrijden dienen door de leden zelf betaald te worden. Voor de wedstrijden worden de kosten achteraf in rekening gebracht.