Nijntje Beweegdiploma

Home/Aanbod/Nijntje Beweegdiploma
Nijntje Beweegdiploma 2023-05-29T15:23:41+02:00

Nijntje Beweegdiploma

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een Beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Het beweegdiploma kan via Impala behaald worden.

Waarom het Beweegdiploma?

In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale  en cognitieve ontwikkeling.

De focus van het nijntje beweegdiploma ligt op het aanleren van 10 basisvormen van bewegen, namelijk: 

  1. Kruipen
  2. Springen
  3. Bewegen op muziek
  4. Rollen en draaien
  5. Balvaardigheid
  6. Zwaaien 
  7. Balanceren
  8. Samen spelen en stoeien
  9. Klimmen
  10. Rennen en gaan

Voor verder informatie zie de website van nijntje beweegdiploma

Bij de volgende lessen wordt er gewerkt volgens het nijntje beweegdiploma:

Ouder en kind gymnastiek (1 t/m 3 jaar)

Kleuter gymnastiek (3 t/m 7 jaar)

Enthousiaste reacties van ouders

Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het Nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’