ALV 19 februari 2019

Home/Nieuws/ALV 19 februari 2019

Agenda ALV GV Impala 19 februari 2019
Plaats:  Clubhuis LHV
Aanvang:  20.15 uur

20.15 uur  Inloop

20.30 uur  Opening    * presentielijst    * verstrekte machtigingen

20.35 uur  Mededelingen 

20.40 uur   Verslag ALV 22 februari 2018

20.45 uur  Sportcentrum Buiningpark rookvrij

21.50 uur  Seizoen 2017 – 2018    * jaarverslag    * verslag vertrouwenspersoon    * rekening, verslag penningmeester    * verslag kascontrole commissie

21.10 uur  Verkiezing bestuur Er is momenteel één vacature wegens het tussentijds aftreden van Marjolein de Vries en aftredend is Denis Minken.  * Denis is herkiesbaar    * Invulling vacature?

     P A U Z E 

21. 30 uur  Stand van zaken uitvoering beleidsplan 2018 – 2022

21.40 uur  Seizoen 2019 – 2020     * voorstel contributie     * begroting 

22.00 uur  Rondvraag

22.10 uur  Sluiting  

De stukken kunt u hier downloaden: bijlagen ALV 19 februari 2019

Kunt u niet en wilt u iemand een volmacht geven? De volmacht kan geprinte worden en meegenomen door de gevolmachtigde. De volmacht download u HIER

2019-02-13T14:40:35+00:00 12/02/2019|Categories: Nieuws|